ZOCOM

Skapar intäkter av era idéer

Tillsammans kan vi skapa intäkter och göra affärer av dina idéer. Med oss som engagerad partner får du inte bara tillgång till vår kompetens, utan också vårt nätverk av investerare, partners och mentorer. Vi har under flera år arbetat med att hjälpa entreprenörer att lyckas med sina projekt, och vi finns till för dig vare sig du har en teknisk lösning eller bara en affärsidé! Hur kan vi hjälpa dig?

img

AxCrypt

Hur säkrar du dina filer i molnet? Med AxCrypt görs detta automatiskt oavsett vilken tjänst du använder för lagring. Vi förser personer och mindre team med krypteringslösningar som är lättare att använda än någonsin tidigare. Vi tar bort det svåra i användandet av stark och beprövad krypteringsteknik.

iOpinion

Med hjälp av iOpinion genomför du enkelt undersökningar hos din personal. Det kan exempelvis gälla hälsa, arbetsmiljö eller attitydfrågor. Svaren ställer du sedan mot tidigare undersökningar, eller insamlad data från andra företag. iOpinion har en unik databas, genom vilken analyser och åtgärdsplaner presenteras. Tekniken automatiserar informationshanteringen från enkät till färdig rapport, och genom en tydlig statistik kan du fatta välgrundade beslut!

Worksy

Worksy är ett webbaserat ärendehanteringssystem för alla. Det är ett program som är flexibelt och lätt att administrera, och passar alla företag – såväl stora som små. Väljer ni Worksy får ni dessutom alltid reda på i förhand vad kostnaden kommer att bli!

STOCKHOLM

BIRGER JARLSGATAN 58
114 29 Stockholm
+46 (0)8 550 10 274
info@zocom.se

GÖTEBORG

ÖSTRA LARMGATAN 16
411 07 Göteborg
+46 (0)8 550 10 274
info@zocom.se